Vis printer venlig (Popup)
Marius
26/10 2005 kl. 20:14

Kolonnekørsel
SIKKER MC-KØRSEL I GRUPPE

Det er ikke ufarligt at køre i gruppe, og det er derfor en fordel at være enige om nogle retningslinier for hvordan man kører.
Dertil kommer, at der er god fornuft i retningslinierne for gruppekørsel, og netop fordi de er hensigtsmæssige, kan det være en fornøjelse i sig selv, når det hele bare fungerer.
Og så må man betænke, at det først og fremmest gælder egen og kammeraters sikkerhed.

Indtag en zig-zag formation under kørslen ved skiftevis at vælge vognbanens venstre og højre hjulspor. Det giver større synsfelt frem og tilbage i kolonnen, længere bremselængde, mulighed for at se de andres bremselys tidligere, fordi man kan kigge op gennem kolonnen, og det får gruppen til at syne af mere for modkørende. De øvrige trafikanter vil opfatte gruppen som en kolonne og være tilbøjelige til i højere grad at respektere den.

Overdriv din placering i formationen, det giver større sikkerhed under opbremsning, og den efterfølgende kører er ikke i tvivl om hvorvidt du har valgt venstre eller højre hjulspor.

Forreste kører vælger hjulspor, og de efterfølgende kørere tilpasser sig. Skifter forreste kører hjulspor. f.eks. i forbindelse med overhaling, skifter de efterfølgende kørere også hjulspor.
Det vil som regel være hensigtsmæssigt at forreste kører vælger hjulspor, så bageste kører kommer til at køre i venstre hjulspor. Hermed forhindrer man bagfra kommende biler i at ”mase” sig op i kolonnen.

Afstanden i gruppen afhænger af forholdene, men som en tommelfingerregel bør der i zig-zag formationen være mindst 1 sekunds afstand mellem nr. 1 og nr. 2, mellem 2 og nr. 3, og så fremdeles. Det giver altså 2 sekunder mellem de der kører i samme spor.
Pas på med at lave for stor afstand i gruppen. Opstår der for store ”huller” vil andre trafikanter benytte chancen til at overhale og lægge sig midt i gruppen. Kontakten gruppen imellem er også svær hvis der er for stor afstand, og umulig hvis gruppen er splittet af biler.

Når man skal holde ved vejindmunding, kryds eller lignede, klapper man zig-zag formationen sammen, så man holder ved siden af hinanden. Derved kommer de bageste kørere til at holde længere fremme mod krydset, og får bedre orienterings- og oversigtsmuligheder, og der er bedre mulighed for at gruppen kan komme samlet over.

Det er absolut en uskik at overhale andre kørere i gruppen. De forventer det ikke, bliver som regel overrumplede, og der kan opstå farlige situationer med risiko for påkørsel.
Er en overhaling uundgåelig, ligger ansvaret hos den der bryder formationen, og den overhalende må udvise største forsigtighed, holde godt ud fra gruppen og evt. bruge hornet.
Såfremt du ønsker at påvirke kørslen, fordi du mener der er kørt forkert, har problemer med motor eller oppakning, skal have benzin eller andet, så kør op og overhal forreste kører. En person der overhaler forreste kører bliver automatisk ny forreste kører, og fører an i gruppens videre kørsel.

Aftal hastigheden der skal køres med, inden kørslen påbegyndes. En gruppe tiltrækker opmærksomhed, så det er klogt at respektere hastighedsgrænserne.
Man bør heller ikke tvinge andre ud i en situation, hvor de føler sig presset til at overskride hastighedsgrænserne.

Det er bedst at køre med en besindig kører som nr. 1, den langsomste cykel/chauffør som nr. 2, næstlangsomste som nr. 3 og så fremdeles, så hurtigste cykel/chauffør kører bagest.
Det skyldes at fartvariationerne er voksende ned gennem gruppen, og der er derfor brug for de hurtigste cykler bagest.

Det er hensigtsmæssigt at køre med en stedkendt eller en god kortlæser forrest. Bageste mand skal også have kort og kende bestemmelsesstedet, så han kan ”samle op”.
Følg gruppen, også selvom du mener der er kørt forkert. Mener du I er kommet på afveje, så prøv at fange forreste køreres opmærksomhed, kør om nødvendigt op og overhal forreste kører.

For at undgå at gruppen splittes, er det enhvers ansvar at man har den bagvedkørende i spejlende konstant. Sænker han farten eller stopper f.eks. ved lyskryds eller pga. problemer, er det den forankørendes ansvar at vente. Når alle op gennem kolonnen følger denne regel bliver ingen tabt.
Det er en dødssynd at køre fra en medkører, fordi man er bange for selv at blive tabt.
Hvis der stoppes pga. problemer, vender forreste kører om og undersøger.


Under overhaling er det en god ide at trække ud tidligt, det giver et godt overblik. Gennemfør overhalingen i et raskt tempo og læg efter overhalingen afstand til det overhalede køretøj, så der bliver plads til næste kører, uden at denne behøver at ”klemme” sig ind.
Forreste kører skal sikre sig, at der er plads til hele flokken foran det overhalede køretøj, før overhaling påbegyndes.

Brug blinklyset i god tid. Du varsler dine hensigter ikke kun overfor de andre trafikanter, men også overfor de øvrige kører i gruppen. Hvis du slækker hastigheden er det også en god ide lige at blinke med bremselyset af hensyn til de bagvedkørende.


Ovennævnte er et sammenkog af retningsliner udarbejdet af klubben: ”Senior MC Danmark”, DMC’s guldkursus og egne erfaringer.
DMC’s guldkursus kan varmt anbefales til de, der gerne vil udvikle deres gruppekørsel.

Maj 2000/ Marius Ranch Kristensen

© 2004 - 2018 Mc Kørevennerne Vest - Administration.