Arrangementer

Arrangementer i MC Kørevennerne


Indbydelse til Vintermøde 2019
Hej Køreven.


Så blev vi klar med indbydelsen til Kørevennernes vintermøde 2019.  Her skal vi skal planlægge næste års program på den 2 hjulede og hygge os i hinandens selskab.


En vigtig information i forhold til foregående år er at kontingentet hæves fra kr. 50,- til kr. 100,- Det giver simpelthen ikke nok råderum med 50,- kroner pr. medlem til både at afholde Vintermøde, drive hjemmeside og lave PR for klubben.


Kørevennerne fungerer kun hvis alle byder ind med et arrangement og du bedes tænke på en tur eller to, som du har lyst til at stå for.

Der har været mange fine ture i 2018 og vejret har været fantastisk. Vejret kender vi i sagens natur ikke noget til fremadrettet, men mon ikke det bliver dejligt MC vejr og vi får strikket et fint program sammen.


Nogle ture har været på programmet i mange år, men der er plads til mere:


•Bakken åbner og lukker

•Påsketræf i Esbjerg og Tønder

•Åbning af Harteværket. Træf i Kolding

•Løvspring- og Løvfaldstur

•Aftenture

•Eftermiddagsture

•Egeskov Slot

•Julemærketur Kollund


Vedr. medlemslisten: Tjek venligst om du står korrekt registreret i vedhæftede medlemsliste. Ellers svar på denne Mail med rettelserne.

Alt det med småt


Tid: Lørdag den 2. februar kl. 13.00. Kom gerne lidt før.


Sted: Alfabo Festsalen Rensdyrvænget 2 A i Kolding.


Dagsorden:


•Vi starter med en sandwich med dertil hørende øl eller vand

•Beretninger af Bent og Bent om Kørevennerne og økonomien

•Planlægning af sæsonen 2018

•Bent Jørgensen fortæller om udfordringer og glæder ved MC ferie i USA

•Vi slutter af med kaffe og kage og hyggeligt samvær


Hvis du har noget MC-udstyr som du ønsker at sælge, så medbring det og gør en god handel med en Køreven. Husk at forsyne varerne med dit navn og prisen.


•Tilmelding senest den 28. januar 2019 på Mail til: bent@klintevej.dk   Du kan bare svare på denne Mail

•Kontingentet for 2019 udgør kr. 100,- som betales ved ankomsten til vintermødet eller endnu bedre på MobilPay på 24 43 97 82. Du kan også overføre pengene via banken på 7040  1683324. Husk at skrive dit/de navne på kvitteringen som betalingen gælder. Dette gælder også MobilPay.

•Kontingentet er gældende for adressen.

•Hvis du er forhindret i at deltage i vintermødet, men fortsat gerne vil være medlem i 2019, kan du indbetale kr. 100,-. Følg ovenstående betalingsanvisninger.

•Overhold venligst deadline. Hvis der ikke er betalt senest med udgangen af februar måned, bliver du slettet af medlemslisten.


”Husk deadline den 28. januar”


Vi håber du er klar til en rigtig god sæson i 2019 med glade Kørevenner og vi glæder os til vi mødes den 2. februar.


Venlig hilsen

Kørevennerne - MCK-Vest


Styregruppe: Bent Jacobsen og Bent JørgensenMarts


23. marts

Bakken Åbner - er afholdt

29. marts

Træf Esbjerg - er afholdt

31. marts

Træf Tønder - er afholdt

April


19. april

Eftermiddagstur kl. 13.00 - Er afholdt

22. april

Fællestur sammen med MC Klatten til Ribe -Er afholdt

28. april

MC Event Åbning af Harteværket - Er afholdt

Maj


6. maj

Løvspringsturen 2018 - Er afholdt

17. maj

Fælles aftentur for MC Kørevennerne - Er afholdt

26. maj

Rundtur i Sønderjylland og på Fyn - Er afholdt

Juni


2. juni

Julemærketuren 2018 - Er afholdt

10. juni

Danish Air Show på Ålborg Lufthavn - Er afholdt

16. juni

Blåvandsturen 2018 - Er afholdt

26. juni

Fælles aftentur med Kørevennerne - Er afholdt15. juli

Fælles eftermiddagstur med Kørevennerne - Er afholdt

15. juli

Tur til pandekagehuset ved Kvie sø - Er afholdt

28. juli

Nordfyn rundt - er afholdt

gust


7. august

Eftermiddagstur - er afholdt

18. august

Turen til Helnæs - Er afholdt

26. august

Turen rundt Silkeborg - er afholdt

September


3. september

Aftentur til MC træf på Kalø - Er afholdt

13. september

Sidste fælles aftentur 2018 - Er afholdt

23. september

Turen Tyskland til Kappeln - Er afholdt7. oktober

Løvfaldstur - Er afholdt